Cloud brzy umožní simulovat celá města a v reálném čase hlídat zásoby, do evropské ekonomiky může přinést až 2,8 bilionu eur

Amazon Web Services na své konferenci re:Invent ukázal řadu revolučních služeb, které dovolí během pár kliknutí simulovat třeba Prahu. Cloud computing může v budoucnu zásadně přispět k ekonomickému růstu.

Cloud computing během jen několika málo let dokázal způsobit malou revoluci v celé informační sféře. Díky síle velkých datacenter se i pro běžné podniky začínají otevírat možnosti, které by ještě před několika lety dokázaly jenom superpočítače. Jak ukázala proběhnuvší konference AWS re:Invent, na trh se chystá celá řada revolučních služeb, které pomohou podnikům efektivně optimalizovat své procesy ve firmách.

Nemusíme se ale nutně bavit pouze o soukromém sektoru. Výhodou nového produktu AWS SimSpace Weaver je fakt, že přináší dostupnou prostorovou simulaci podle vašich potřeb. Dopravní podniky tak mohou využít kupříkladu model městského prostředí společně s infrastrukturou městské hromadné dopravy, zapojit do ní strojové učení a milionové davy lidí, které budou v simulaci dopravu reálně využívat. Díky tomu mohou analytici velice rychle nalézt kritické body a pracovat na jejich nápravě.

Stejně tak mohou průmyslové podniky vytvořit detailní a reálné digitální repliky svých továren, kde se v jednu chvíli pohybují miliony součástek a produktů. Inženýři mohou v tomto prostředí analyzovat úzká místa, která snižují efektivitu, nebo odhalit namáhané stroje a předcházet tak nákladným opravám.

Alt
Amazon Web Services na své konferenci re:Invent ukázal řadu revolučních služeb.

„To, co bylo kdysi výsadou několika málo vyvolených, je nyní dostupné všem. Díky tomu je možné experimentovat a lépe plánovat – od špiček provozu přes dodavatelský řetězec až po sázení stromů. Simulace hraje při inovování klíčovou roli, protože umožňuje uživatelům experimentovat s potenciálními scénáři, které v reálném životě nelze provést,“ říká Dr. Werner Vogels, technický ředitel Amazonu.

Vzhledem k současné ekonomické krizi je ale třeba optimalizace napříč celou firmou. Týká se to i samotných zásob a surovin pro výrobu, u kterých může nadbytek i nedostatek způsobit výrazné problémy. Zatímco u nadbytku zásob se zvyšují náklady na skladování i lidskou sílu, nedostatek může způsobit výpadek ve výrobě.

I v tomto případě může přijít vhod cloud computing. Pro purchasing manažery a další články v celém dodavatelském řetězci byl na konferenci re:Invent představen produkt AWS Supply Chain, který skrze vizuální mapu ukazuje v reálném čase stav inventáře v každé pobočce firmy. Klíčovou funkcí je ale zapojení umělé inteligence, která je vycvičena přímo Amazonem na svém vlastním, velice komplexním dodavatelském řetězci. Umělá inteligence pak manažerům doporučuje nákup zásob, předvídá rizika a přijímá předběžná opatření tak, aby zákazníkovi ušetřila náklady.

„Některá z nejinovativnějších řešení vyvinutých a nabízených našim zákazníkům byla založena na výzvách a řešeních implementovaných na Amazon.com. AWS Supply Chain využívá předem vycvičené modely strojového učení založené na téměř třiceti letech zkušeností s dodavatelským řetězcem Amazon.com k analýze, získávání a shromažďování dat z ERP a systémů řízení dodavatelského řetězce,“ řekl Tomasz Stachlewski, vedoucí technologie pro EMEA CEE ve společnosti AWS.

Bezpečnost na prvním místě

S nástupem práce na dálku v době pandemie koronaviru se vedle digitální transformace začala ve velkém řešit také bezpečnost. Programy chránící firmy proti násilnému vniknutí jsou dnes už na velice dobré úrovni a odvětví hackerů se tak z čistého programování přesunulo především na sociální inženýrství. V tomto případě využívají útočníci celou řadu míst a způsobů, jak ze zaměstnanců vymámit citlivé údaje, s jejichž pomocí se pak dostanou do systému firmy

Boj proti těmto útokům je velice náročný a sestává především z prevence a sbírání údajů z mnoha zdrojů a služeb, které zaměstnanci mohou používat. Častým problémem pro správnou analýzu těchto dat je nutná agregace a export do stejného formátu tak, aby firma mohla s daty vůbec pracovat. V tomto případě může opět pomoct velká výpočetní síla cloud computingu, kterou využívá služba Amazon Security Lake.

Ta dovolí s pomocí několika málo kliknutí nastavit bezpečnostní soubor dat, do kterého budou automaticky proudit veškeré dostupné informace, které následně AWS zpracuje a roztřídí. Identifikace hrozeb je tím pádem mnohem pružnější a rychlejší. Příkladem může být i jedna z nejznámějších seznamovacích aplikací Tinder. Ta ve své databázi shromažďuje obrovské množství důvěrných informací, o které se musí náležitě starat. Právě Amazon Security Lake je pro Tinder a jeho 75 milionů aktivních uživatelů stěžejní aplikací v otázce monitorování bezpečnostních opatření.

„Protože uživatelé svěřují Tinderu své informace, je bezpečnost aplikace a soukromí dat našich zákazníků nejvyšší prioritou. Zajištění toho, že budeme udržovat robustní, transparentní a zodpovědný bezpečnostní program, je základem závazku vůči našim zákazníkům. Amazon Security Lake drasticky snížilo čas a finanční zátěž při monitorování bezpečnostních opatření. To našemu týmu umožnilo přesunout naše zaměření od datového inženýrství k analýze bezpečnostních událostí v cloudu,“ tvrdí Jonathan Walker, manažer DevSecOps II ve společnosti Tinder.

Celou řadu různých dat ale produkuje i samotná firma, kde nastávají stejné, výše zmíněné problémy. Různé formáty a zdroje mohou činit problém i mezi jednotlivými oddíly ve firmě, kde datoví analytici potřebují tato data správně převzít a následně díky nim dělat byznysová rozhodnutí. V odvětvích, jako jsou energetika, automobilový průmysl nebo bankovnictví mohou tato data představovat až petabajty informací, se kterými se opravdu těžko pracuje.

Alt
Díky dynamickému přístupu k potřebným informacím, který AWS umožňuje, mohou firmy i jejich zaměstnanci rychleji inovovat a včasně reagovat na změny na trhu.

V tomto případě se použití cloud computingu přímo nabízí. I tady přitom přinesla konference re:Invent novou službu Amazon DataZone, která se prezentuje jako most mezi datovými vědci a analytiky. Platforma je určena pro automatizaci přebírání dat, která v rámci firmy roztřídí podle určení, převede do srozumitelného formátu a s pomocí vlastních analytických nástrojů přednese výsledky druhé straně.

Díky dynamickému přístupu k potřebným informacím pak mohou firmy i jejich zaměstnanci rychleji inovovat a včasně reagovat na změny na trhu. Jejím uživatelem je například i Fox Corporation, přední tvůrce a distributor obsahu, známý svými sportovními, zpravodajskými a zábavními značkami.

„Ve společnosti FOX je sjednocení dat napříč našimi podniky velice důležité a služba, která nám umožní bezpečně vytvářet, publikovat, zobrazovat a sdílet data, je pro nás naprosto kritická. Chceme umožnit obchodním týmům, aby byly schopny zobrazovat a sdílet data bezpečně a bez nutnosti dělat složitou technickou práci,“ řekl Alex Tverdohleb, viceprezident pro datovou infrastrukturu ve Fox Corporation. „Amazon DataZone pomůže zefektivnit a automatizovat zobrazování a sdílení dat se spárovaným zařízením. Tím můžeme zajistit, že k nim budeme mít přístup kdykoliv a se správnými nástroji,“ dodává Tverdohleb.

Digitální transformace jako budoucnost Evropské unie

Evropská unie v roce 2021 představila svou vizi digitální transformace, která zahrnuje čtyři základní pilíře naší digitální budoucnosti. Velice důležitým bodem je přechod na moderní technologie, kde by až 75 % společností v EU mělo používat cloudové technologie. Tomuto bodu se věnuje také studie „Unlocking Europe's Digital Potential“, kterou nechala vypracovat společnost Amazon Web Services.

Pokud by Evropa dokázala splnit své deklarované cíle, mohla by digitální transformace uvolnit v ekonomice Evropské unie až 2,8 bilionu eur, což představuje pětinu současné velikosti ekonomiky EU. Bohužel se ale zatím nedaří pokrok dostatečně akcelerovat, na což poukazuje i Przemysław Szuder, generální ředitel Amazon Web Services pro střední a východní Evropu.

„EU a Česká republika dělají pokroky, co se týče plnění některých cílů Digitální dekády. Vidíme, že je možné dosáhnout stavu, kdy budeme mít všechny základní veřejné služby dostupné online do roku 2030. Pravděpodobně bude dosaženo i cílů v oblasti připojení k internetu. V jiných oblastech je vyžadováno zrychlení. Pokud chceme dosáhnout všech pozitivních ekonomických efektů Digitální dekády, bude nutné, aby více podniků a společností přešlo na cloud a strojové učení. Musíme se také zaměřit na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace naší pracovní síly ve střední Evropě a zajistit, aby naši zaměstnanci měli ty správné digitální kompetence, aby mohli splnit požadavky současné ekonomiky,“ tvrdí Szuder.

Studie zdůrazňuje, že 55 procent odhadovaného ekonomického přínosu bude souviset se službami založenými na cloud computingu – od cloudových služeb, přes využití tzv. Big Data až po technologie založené na umělé inteligenci. Namísto nákupu, vlastnictví a údržby datových center a serverů mohou organizace přistupovat k výpočetnímu výkonu, úložišti, databázím a dalším službám v cloudu podle potřeby.

Back Zpět