Ataccama: Transformace datového businessu s umělou inteligencí a AWS

Data sama o sobě postrádají hodnotu, tu mají až informace, které z dat vzniknou a dají se využít ke správným rozhodnutím. S tříděním dat pomáhá společnost Ataccama.

Každá firma dnes generuje velké množství dat. Na světě tento rok vznikne 120 zettabytů, to je 13 krát více než před 10 lety. Jeden zettabyte je miliarda terabytů. Jak dat přibývá, přitahují další data, protože se na ně nabalují další služby a aplikace. Jde o stejný efekt jako zemská gravitace. S přibývajícím množstvím dat je obtížnější jejich přesouvání z místa na místo, odezva a propustnost se snižují. Proto je nejjednodušší pracovat s daty v cloudu, je to jejich přirozené prostředí a možnost škálování je v podstatě bez limitu.

Data sama o sobě postrádají hodnotu, tu mají až informace, které z dat vzniknou a dají se využít ke správným rozhodnutím. Je však nezbytné dbát na co nejvyšší kvalitu dat, protože pak je možné získat kvalitní informace a dojít ke kvalitním rozhodnutím. Ataccama usiluje o to, aby firmy mohly využít data k co nejlepším rozhodnutím. Při tom maximálně využívají transformativní potenciál dat a AI.

Ataccama

„Během našeho působení v datovém byznysu se výrazně projevuje zájem zákazníků o tzv. managed služby. Jejich správu má na starosti třetí strana a oni se mohou soustředit na jádro svého podnikání,“ říká Roman Pichlík, Senior Vice President of Cloud a jeden z představitelů společnosti. Představuje, jak Ataccama společně s AWS a umělou inteligencí (AI) redefinuje paradigma správy a využití dat.

Automatizace v cloudu a využití AI jsou v Ataccamě výrazným pomocníkem. Implementace umělé inteligence není pro Ataccamu novinkou. „Potenciál AI jsme začali využívat už před třemi lety, loni na jaře jsme k tomu přidali i využívání generativních modelů (LLM) a to zejména ve sledování kvality a bezpečnosti dat,” dodává Pichlík. Člověk může popsat přirozeným jazykem, čeho chce dosáhnout a model vytvoří pravidla kvality dat použitelná v enginu Ataccamy nebo jiných dodavatelů, což šetří čas a zvyšuje efektivitu celého procesu. Člověk se může soustředit na podstatné věci a zadávání pravidel nechat umělé inteligenci. Ta je schopná se natrénovat na dokumentaci Ataccamy a naučit se syntaxi pravidel. „Lidé nemusí řešit jak, ale co potřebují udělat“ dodává Pichlík.

Vedle překladu zadání od uživatele do konkrétních příkazů a pravidel pomáhá AI také při katalogizaci datových zdrojů a velkého množství citlivých dat v řádu petabytů. Se znalostí legislativních pravidel může AI klasifikovat, jak jsou data senzitivní z pohledu bezpečnosti a firma tak může mít data lépe pod kontrolou nebo například minimalizovat škody při jejich úniku.

Transformace s Ataccamou: Příběh Avonu

Přední globální kosmetická společnost Avon klade velký důraz na transformaci správy dat.
S více než 6,5 miliony prodejců ve 100 zemích po celém světě a prodejem 3 rtěnek každou minutu, si Avon klade za cíl porozumět potřebám zákazníků a řídit své podnikání vpřed.

Pro Avon, podobně jako mnoho dalších prodejců jsou data klíčem k porozumění potřebám zákazníků a rozvoji. Špatná kvalita dat může vést k nesprávným rozhodnutím a nesouladu s potřebami zákazníků. Avon využívá Ataccamu k udržování vysoké kvality svých dat a efektivnímu rozhodování.

Ataccama

Avon implementoval koncept Data Fabric se třemi pilíři pomocí Ataccama a AWS.

*Find & Govern* jim umožňuje propojit všechny datové zdroje. Ataccama všechny zdroje dat prověří a automaticky zjistí, která data to jsou a kde se nachází. Avon díky tomu přesně ví kde a jaká data se nachází.

*Understand & Improve* Avon každý den zpracovává miliardu záznamů, monitoruje a předchází v reálném čase problémům s kvalitou dat pomocí umělé inteligence například detkováním anomálií v číselných nebo datových řadách. Chyby je možné přímo upravit ve zdrojových datech.

*Data democratization* Data jsou poté demokratizována, což znamená, že jsou transformována na datové produkty s vysokou kvalitou, které mohou konzumovat ať již lidé nebo ve strojově podobě další procesy a nástroje Avonu.

Celé řešení a koncept Data Quality Fabric elasticky škáluje s rostoucím množstvím dat díky AWS a Ataccama.

Kratší time to value

Přístup AWS k byznysu Ataccamy jde charakterizovat jako customer-centrický. “Skvělá podpora, partnerský přístup a ochota pomoci při transformaci do cloudu jsou klíčovými faktory, které oceňujeme. Společně s AWS můžeme efektivně řešit strukturu nákladů, což nám umožňuje soustředit se na náš hlavní byznys,” dodává Pichlík.

Podle Pichlíka, který vystoupil s případovou studií i na nedávné konferenci AWS Cloud Day Praha, znamená spolupráce s AWS Cloud pro Ataccamu nejen poskytnutí potřebné infrastruktury, ale také podporu pro další inovace a růst. Zdůraznil, že vidí budoucnost v přesunu směrem k serverless kontejnerovým službám, což může být dalším krokem ve vývoji datového businessu.

Roman Pichlík nabízí pár klíčových poučení z cesty Ataccamy do cloudu. Tyto myšlenky by mohly sloužit jako inspirace pro všechny, kteří pracují s daty na platformě AWS. “Zaměřujeme se na propojený přístup ke cloudovým technologiím, poskytování plynulé zákaznické zkušenosti a zkrácení doby, kdy zákazník uvidí přínosy z používání cloudu.”

Fakta o Ataccama:

Ataccama je česko-kanadská softwarová společnost, která vyvíjí světově úspěšnou platformu Ataccama ONE pro pokročilou správu a řízení podnikových dat. Toto řešení se několikrát umístilo v elitním žebříčku Gartner Magic Quadrant jako lídr v oblasti data quality solutions. Obsahuje veškeré nástroje pro automatizované řízení kvality dat, jejich katalogizování, propojování, integrování a následný reporting, to vše založené na celé řadě nejmodernějších technologií včetně umělé inteligence. Demokratizace přístupu k datům, zejména těm velkým, otevírá firmám od střední až po enterprise úroveň jednoduchou cestu k vytvoření Data Quality Fabric, tedy centrálního místa pro efektivní práci s daty s přidanou hodnotou v podobě řízení kvality dat. Ataccama má pobočky v 10 zemích světa, přičemž české vývojové centrum je největší, hlavní centrála je v kanadském Torontu. Mezi její klienty patří například T-Mobile, Raiffeisenbank a Heineken. V červnu 2022 získala Ataccama v investičním kole series-A od globálního fondu Bain Capital Tech Opportunities přibližně 3,6 miliardy korun (150 milionů dolarů) za minoritní podíl. Finance využije k dosažení globální expanze, rozvoji datové platformy a také náboru české a slovenské vývojářské špičky. Mediální kontakt: press@ataccama.com

Back Zpět